Skip to main content

De maal- en draaipremieregeling en haar opvolgers

Even de voorgeschiedenis op een rijtje:

In het verleden verstrekte de provincie subsidie bij molenrestauraties (maximaal 15%), en subsidie voor de exploitatietekorten van molenstichtingen en -verenigingen.

In 1982 ging een maal- en draaipremieregeling van start. Aanvankelijk 1 gulden per 300 omwentelingen (de eerste twee jaar iets minder vanwege ontoereikend budget). In 1995 werd de regeling aanzienlijk ruimer: een startbedrag van 750 gulden, en 1 gulden per 100 omwentelingen. Dit had te maken met het beëindigen van de subsidiëring van restauraties (met provinciegeld) en de subsidiëering van exploitatietekorten.
Met de introductie van de euro werd dit in 2002 een startbedrag van € 340, en € 0,45 per 100 omwentelingen.

Deze regeling duurde tot en met 2006. Omdat nog geen nieuwe regeling was bedacht, en men de moleneigenaren niet in de kou wilde laten staan, werd over 2007 en 2008 per molen hetzelfde bedrag overgemaakt als de draaipremie van 2006, ongeacht het werkelijke aantal omwentelingen in die jaren.

In 2009 werd een nieuwe regeling van kracht: Alle molens die op een bepaalde provinciale lijst stonden kregen een vast bedrag van € 1000. Dit heeft drie jaar geduurd.

Met ingang van 2012 werd de regeling: Eenmalig een bedrag van € 5300,- voor een periode van drie jaar (dus in feite € 1767 per jaar). De meeste moleneigenaren kregen dit bedrag in oktober 2012 uitgekeerd. Voorwaarde was het indienen van een beknopte omschrijving van de onderhoudsactiviteiten voor 2012, 2013 en 2014 op grond van het bij het rijk ingediende PIP's. 133 molens kwamen voor deze subsidie in aanmerking. Ten opzichte van de lijst met maar liefst 170 molens die voor de vorige subsidieregeling (€ 1000,- per molen per jaar) in aanmerking kwamen, was dat een behoorlijke versobering. Dat zat hem in de beperking tot:
- alleen rijksmonumenten (waardoor 20 molens zijn afgevallen)
- geen windmotoren (voorheen vier stuks)
- geen rosmolens (voorheen twee stuks)
- geen molenrestanten (voorheen 11 stuks)

Begin 2015 werd deze regeling gecontiueerd: € 5300,- voor een periode van drie jaar, te weten 2015, 2016 en 2017.

Eric Zwijnenberg / Jaap van der Veen