Skip to main content

Molennieuws Noord-Holland

2018 05 18 Twiskemolen

Twiskemolen draait weer

Op zondag 27 mei 2018 draaide de Twiskemolen voor het eerst weer zijn rondjes. Met nieuwe wieken en een gerestaureerde kap. Dat alles na de fatale windhoos van okt. 2016. Over een paar weken kan hij ook weer malen als het herstel van het gaande werk gereed is.
Op 15 mei 2018 werden de nieuwe roeden gestoken. De restauratie is uitgevoerd door de Fa. J. Th. Poland uit Oterleek. Bij het herstel van de vernielde kap is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand materiaal.

Nijverheid op Windkracht

Nieuw molenboek

Van de hand van dr. H.J.M. (Herman) Kaptein, docent geschiedenis bij de Hogeschool van Amsterdam, is een nieuw molenboek verschenen, Nijverheid op windkracht. Energietransities in Nederland 1500-1900. Meer informatie vindt u  HIER.
Kaptein publiceerde meer over molens, o.a. over de eerste industriemolens in Alkmaar. 

Zijpe Molen F 2017 11 08

De eerste deelbare roeden vervangen bij Zijper molens F en D op 8 nov. 2017

Na bekendwording van de problemen bij deelbare roeden zoals die de afgelopen jaren werden aangebracht, is begin 2017 aan de eigenaren van 47 molens geadviseerd deze stil te zetten. Daarna kwam een regeling om op kosten van het rijk deze roeden te vervangen door exemplaren uit één stuk. Stichting De Zijper Molens was de eerste moleneigenaar in Nederland die de procedure had voltooid van ondertekening vaststellingsovereenkomst met het rijk, opdrachtverstrekking aan een molenmaker (J.Th. Poland - Oterleek) en het vinden van een constructiebedrijf dat de roeden op korte termijn kon vervaardigen (Fa. Blom - Opmeer). En zo konden op 8 nov. 2017 eerst twee nieuwe roeden bij molen F te Burgerbrug en daarna 1 nieuwe roede bij molen D te Schagerbrug worden aangebracht. Op de foto het steken van de roeden bij molen F. Drone-foto Klaas Zaal.

Koffiemolen 2017 06 02 D

2 juni 2017. Kap geplaatst op romp korenmolen Egmond a/d Hoef

De completering van wat in de volksmond "De Koffiemolen" wordt genoemd, is een stap dichterbij. Op 2 juni 2017 werd de door molenmars Poland uit Broek op Langedijk nieuw gemaakte kap op de romp geplaatst. Achterop prijkt de gemeentevlag. Eerder was door Poland al de romp aangepakt. Zie hieronder bij juni en maart/april 2016.

DePaauw 2017 05 12 P1050126

12 mei 2017. Kap geplaatst op romp De Paauw te Nauwerna

In 2006 werd de achtkante molenromp van molen De Haan te Benningbroek/Sijbekarspel naar Abbekerk overgebracht t.b.v. een bouwplan voor een wegrestaurant “Molen De Haen” aan de A7 bij Abbekerk. In 2015 bleek het uiteindelijk niet mogelijk de financiering van dit plan rond te krijgen. Ondertussen werd te Nauerna door molenmaker Bart Nieuwenhuijs gewerkt aan de zwaar vervallen molenschuur van voormalige oliemolen De Paauw, eigendom van de Stichting Zaanse Pakhuizen.
Eind nov. 2015 werd de romp van De Haan van Abbekerk overgebracht naar Nauerna. Omdat bij bouwkundig onderzoek geen bruikbare sporen meer werden aangetroffen van de oorspronkelijke oliemolen en omdat het achtkant te klein is om een dubbel slagwerk te kunnen laten werken, is besloten De Paauw te herbouwen als hennepklopper. Er stonden vroeger in de omgeving diverse hennepkloppers, waarvan geen enkele is behouden. Op 12 mei 2017 werd een hoogtepunt bereikt toen de nieuwe kap op de romp werd geplaatst. Stichting Zaanse Pakhuizen is, als kersverse moleneigenaar, inmiddels lid geworden van de Noord-Hollandse Molenfederatie.

DeVlijt 2017 02 24 B

23 februari 2017. Biksteenmolen De Vlijt in Oostzaan door storm getroffen

Juist nu de toekomst van het molentje er beter uit kwam te zien, is de molen zwaar verminkt door de storm. Het wiekenkruis kwam naar beneden. Vrijwilligers hebben zaterdag 25 febr. de zaak met vereende krachten gedemonteerd. Het herstel zal nu nog kostbaarder worden. De kap is als het ware opgetild, compleet met wieken en al. HIER een artikeltje in het Dagbla Zaanstreek.

Geestmolen 2017 01 14
Foto Julius Meijer

14 januari 2017. Wederingebruikstelling Geestmolen Alkmaar

Op zaterdag 14 jan. 2017 is de Geestmolen in Alkmaar door wethouder Anjo van der Ven, samen met molenaar Piet Kuiper weer in werking gesteld.
In jan. 2015 werd de molen getroffen door een windvlaag waarbij de as brak en het wiekenkruis naar beneden kwam. Het herstel heeft mede enige tijd  in beslag genomen omdat de eigendomsverhouding (en dus de aansprakelijkeheid) wat ingewikkeld ligt: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is eigenaar van de molen, maar de gemeente Alkmaar heeft in de zestiger jaren van de vorige eeuw toen het stadsdeel De Hoef werd ontwikkeld het windrecht afgekocht door het onderhoud van de molen tot in lengte van jaren op zich te nemen.
Maar nu is de molen weer compleet met een nieuw gegoten as en nieuwe roeden van de fa. Vaags. Opnieuw zijn fokwieken aangebracht. De werkzaamheden werden verricht door de fa. Poland uit Broek op Langedijk.
Video opening op 'Hart van Nederland' klik  HIER

Video archiefbeelden en opening op 'Alkmaar Centraal' klik  HIER.

Havik 2017 01 05 D Fred  Oudejans
Foto Fred Oudejans

5 jan. 2017. Molen De Havik in Grootschermer uitwendig weer compleet

Nadat vorig jaar de molen onttakeld was, is door de firma Poland uit Oterleek een nieuwe windpeul geplaatst, en werden in de eerste week van januari nieuwe roeden gestoken, fabricaat Vaags. De molen is particulier bezit van de bekende saxofonist Hans Dulver.

DeVlijt overdracht 2

28 november 2016. Biksteenmolen De Vlijt in Oostzaan naar stichting

Op maandag 28 november 2016 is in het gemeentehuis van Oostzaan het biksteenmolentje De Vlijt in eigendom overgedragen. De gemeente Oostzaan was eigenaar en de wethouder droeg het molentje over aan een speciaal daartoe opgerichte stichting. De kosten van de restauratie worden geschat op € 30.000,- De gemeente heeft als bruidsschat € 10.000,- aan de stichting toegezegd als een bijdrage in de totale restauratiekosten. De stichting heeft nu het voornemen om alle bedrijven in Oostzaan te benaderen om een bijdrage te schenken, liefst in natura door bijvoorbeeld het schilderwerk of het elektrawerk voor haar rekening te nemen. De Molenfederatie, die intensief aan deze constructie haar bijdrage heeft verleend, overweegt om ter afronding van het totaalbedrag een bijdrage te verlenen uit het weidemolenfonds.

Geestmolen 2016 11 10 09.39.49

10 november 2016. Herstel Geestmolen in Alkmaar begonnen

Vandaag is begonnen met het herstel van de molen in de wijk Hoefplan (officieel "De Hoef") in Alkmaar.
De molen verspeelde op 15 jan. 2015 zijn wiekenkruis.
Het restant van de oude as is eruit getakeld, en de nieuwe as ligt klaar om gestoken te worden.

Twiske2016 10 18 stormschadeA

18 oktober 2016. Twiskemolen getroffen door windhoos

Op 18 okt. 1016 is de Twiskemolen in Landsmeer getroffen door een windhoos. De molen stond op dat moment stil. Het wiekenkruis werd gegrepen, opgetild en neergesmakt, daarbij is een groot deel van de kap verwoest. De bovenas is gebroken, de roeden zijn dubbelgevouwen. De schade is aanzienlijk. Er zijn gelukkig geen personen getroffen. Voor molenaarsechtpaar Marcel en Marijke Koop is het een enorme slag.
Voor foto's van de schade (nadat de kap op de grond is gezet) klik  HIER.

KlaasZaal2010
Klaas Zaal in 2010 bij zijn molen F

15 jaugustus 2016. Klaas Zaal senior overleden 

Op 15 aug. 1016 is vrijwillig molenaar Klaas Zaal op 66-jarige leeftijd overleden. Klaas was vanaf het allerprilste begin betrokken bij wat pas later het Gilde van Vrijwillige Molenaars ging heten. In 1970 mocht hij, dankzij het behalen van het diploma vrijwillig molenaar, met molen F van de Zijpe gaan draaien, en die molen is hij altijd trouw gebleven. 46 jaar lang.
Klaas heeft veel betekend voor de Noord-Hollandse molenwereld. Niet alleen voor de Zijpe waar hij bij restauraties en schilderbeurten waakte over de juiste uitvoering van het gevlucht en de kleurstelling, maar ook werkte hij mee aan het laatste Noord-Hollands Molenboek van 2007. Als redactielid had hij, met zijn grote kennis van vooral Zijper en Zaanse molens een grote inbreng. Talloze molens in Noord-Holland staan naar aanleiding van zijn overlijden in de rouw. Wij zullen Klaas heel erg missen.

 Zilveren Anjer 2016 06 15
V.l.n.r.: Nico Papineau Salm (voorz.
Holland
sche Molen), Peter Zwijnen-
berg (broer van
Eric), Eric Zwijnen-
berg, Jaap van der Veen
(secretaris
Noord-Hollandse Molenfederatie),
prinses Beatrix.
Foto Jorrit Lousberg

15 juni 2016. Zilveren Anjer voor Eric Zwijnenberg 

Op 15 juni jl. ontving Eric Zwijnenberg in het Koninklijk paleis op de Dam uit handen van prinses Beatrix de zilveren Anjer voor al zijn werkzaamheden op molengebied. Eric heeft vanaf de oprichting van de Molenfederatie onze organisatie voortdurend ondersteund met raad en daad. Wat raad betreft: Eric kent (bijna) alle 1200 molens in Nederland. Dat hij daarbij de molens in Noord-Holland extra goed kent, mag duidelijk zijn. Altijd kan de Molenfederatie een beroep doen op zijn kennis als er ergens iets te doen is met een molen. Dat kan op alle gebied: eigendomsverhoudingen, de techniek in de molen, subsidieregelingen en noem maar op. Nooit doen wij tevergeefs een beroep op zijn onuitputtelijke kennis.
Daarnaast ondersteunt hij de Molenfederatie metterdaad. Hij is lid van de jury die jaarlijks drie molenprijzen uitreikt aan eigenaren of gebruikers van molens. Hij zit ook in de commissie die de aanvragen beoordeelt welke binnenkomen in het kader van het Bankgiro Loterij Weidemolenfonds. Jaarlijks verzorgt hij op de provinciale molencontactdag een lezing waarin het wel en wee van alle molens in Noord-Holland wordt belicht. Hij is intensief betrokken geweest bij de actie in 2011 om het Hoogheemraadschap zijn 19 molens te laten behouden.
Op het gebied van publicaties doen wij nooit tevergeefs een beroep op hem. Hij heeft inhoudelijk bijgedragen aan het Molengidsje (2004), het boek Molens in Noord-Holland (2007) en onlangs was hij een van de auteurs van het boek Weidemolens in Noord-Holland (2013).Tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, waarvan hij al jaren deel uit maakt, heeft hij altijd een inhoudelijke positieve bijdrage. Dit mede door zijn grote kennis. Onze website rust voor 100 % op de schouders van Eric. Hij houdt de website up to date en vult hem voortdurend aan met molennieuws. Deze opsomming is niet compleet maar het geeft wel een goede indruk van het feit dat Eric een belangrijke steunpilaar is voor het werk van de Noord-Hollandse Molenfederatie.Als er iemand de Zilveren Anjer verdient dan is het Eric Zwijnenberg!
Namens de Noord-Hollandse Molenfederatie
Peter Tange, voorzitter

EgmondKorenmolen2016 06 22

Juni 2016. Rietdekken romp korenmolen van Egmond gereed

De romp, voorlopig afgedekt met een plat dak, is voorzien van nieuw riet.

EgmondKorenmolen2016 03 30 

Maart/april 2016. De korenmolen van Egmond (ook bekend als "De molen van Berkhout") wordt gerestaureerd 

Een van de laatste hopeloze gevallen op molengebied in Noord-Holland wordt eindelijk aangepakt, en wel door de nieuwe eigenaar W. Göbel uit Bergen, tevens eigenaar van het restaurant Smakeluk dat vóór de molen aan de Egmonderstraatweg is gelegen.
In een eerder stadium had molenmaker Poland uit Broek op Langedijk al de as en kap verwijderd.
Thans is er geld om het achtkant aan te pakken. Er moest onder andere een compleet nieuw boventafelement komen, en alle achtkantstijlen zijn aan de onderkant zwaar aangetast door houtworm. Als dit is hersteld volgt in april het aanbrengen van een nieuw rietdek op het lijf.

Ooievaarprijs2015

Oktober 2015. De Ooievaar te Zaandam winnaar BankGiro Loterij Molenprijs 2015 

Op donderdagmiddag 15 oktober 2015 tijdens het Nationale Molenfeest maakte vereniging De Hollandsche Molen bekend dat molen De Ooievaar in Zaandam de BankGiro Loterij Molenprijs 2015 gewonnen heeft met 7.097 stemmen.
Aan deze publieksprijs is een geldbedrag van € 50.000,- verbonden, waarmee de oude haven met kraangang teruggebracht wordt naast de molen.
Tevens werd een cheque van € 2.100,- overhandigd aan de Stichting De Zijper Molens voor een bijdrage aan een bouwhistorisch onderzoek van de molens OT en P die gerestaureerd moeten worden. 

bankgiroloterijprijs2015ooievaar

Vier molenprojecten genomineerd voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2015 

Van 12 september tot 12 oktober strijden vier molens om de BankGiro Loterij Molenprijs 2015 ter waarde van 50.000 euro. Het publiek kan in deze periode stemmen op hun favoriete molen. De molen met de meeste publieksstemmen wint de hoofdprijs. De andere drie molens ontvangen voor elke uitgebrachte stem een euro, waardoor ook zij een eind op weg worden geholpen hun projecten te realiseren.
Een van de vier molens staat in Noord-Holland. Het is molen De Ooievaar in Zaandam. De vereniging De Zaansche Molen strijdt voor het terugbrengen van de oude insteekhaven als publiekstoegang tot de molen.
Stem voor 12 oktober 2015 via  www.molenprijs.nl
Wilt u meer weten over het plan voor de Ooievaar, klik dan HIER.

korenmolen egmond verwijderen kap. 2015 04

Kap van de Korenmolen van Egmond ("de Koffiemolen") verwijderd

In april 2015 is door molenmakersbedrijf Poland uit Broek op Langedijk de kap van de vroegere "Molen van Berkhout" gehaald.
De kap bleek in zeer slechte staat. De huidige eigenaar, Wim Göbel, wil een restauratie gefaseerd aanpakken, te beginnen met een nieuwe kap en herstel van het achtkant. Alle achtkantstijlen zijn aan de onderzijde volkomen weggerot. Ooit zijn ze in beton gegoten, en daar is regenwater bij gekomen. Pas in een later stadium kan aan een nieuwe staart en een nieuw gevlucht worden gedacht.
Voorlopig is het achtkant afgedekt met een plat dak.

kaagmolen inhijzen vijzel 2015 03 23 dsc 0121

Plaatsen van een nieuwe vijzel in de Kaagmolen te Spanbroek

De grote restauratie van de Kaagmolen door molenmakersbedrijf Poland uit Oterleek begint ten einde te komen. Op 24 maart 2015 is een nieuwe vijzel geplaatst. Daarvóór heeft een zeer omvangrijk herstel plaatsgevonden van fundering en waterlopen. De molen is eigendom van de Stichting De Westfriese Molens. In juni 2015 kon molenaar Jan van Schagen weer zijn intrek nemen in de molen. Er moeten nog wat kleine klussen worden gedaan, o.a. de fokken. 
Over het inhijsen van de vijzel leest u hier in het Noordhollands Dagblad.

marijke en marcel koop twiskemolen landsmeer. 2015 02 14

Oorkonde voor Marcel en Marijke Koop van de Twiskemolen te Landsmeer

Op de Algemene Vergadering van De Hollndsche Molen op 21 maart 2015 is door de stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding aan de molenaars/bewoners Marcel en Marijke Koop van de Twiskemolen een prijs met bijbehorende oorkonde uitgereikt. "Als blijk van waardering voor hun inzet voor het op eigentijdse, originele en creatieve wijze onder de aandacht brengen van de Twiskemolen en zijn omgeving bij een breed publiek."

Meer over deze toekenning leest u in Nieuwsbrief 38 van de Twiskemolen.

BankGiro Loterij logo

 

Toekenningen uit het BankGiro Loterij Weidemolensfonds

Tussen 1-4-2014 en 1-4-2015 zijn tien aanvragen voor een bijdrage uit het Bankgiro Loterij Weidemolenfonds toegekend. Dit weidemolenfonds werd ingesteld door de Vereniging De Hollandsche Molen. De Noord-Hollandse Molenfederatie beoordeelt de aanvragen en stelt de bedragen vast.
Er is voor een totaalbedrag van bijna € 13.000,- uitgekeerd.

Klik HIER voor een overzicht (met foto's) van de weidemolens waarvoor een bijdrage voor onderhoud en/of restauratie beschikbaar is gesteld.


20150214DeZwaanWestzaanWeidemolen De Zwaan in Westzaan kreeg op 14 febr. 2015, mede dankzij steun van het BankGiro Loterij Fonds voor weidemolens, een nieuw wiekenkruis. Heel veel vrijwiligerswerk is hierbij verzet. De molen staat op een eilandje in het Westzijderveld, naast molen De Jonge Dirk.

 

 

 

 

 


201501MolenAuitsnedeSint Pancras. Molen A van Geestmerambacht, ook wel de Twuyvermolen genoemd, heeft sinds nov. 2014 nieuwe eigenaren: Suzanne Jong & Rob Basten. Zij zijn met een grootscheepse restauratie begonnen, uitgevoerd door molenmaker Poland uit Broek op Langedijk, en ze hebben ook een nieuwe website van de molen gelanceerd: http://www.twuyvermolen.nl/ hierop staat nieuws over de restauratie en een mooie drone-film. 

 

 

 


Geestmolen20150115Op 15 januari 2015 verloor tijdens een harde windvlaag de Geestmolen in Alkmaar zijn wiekenkruis. In de kap brak de as nadat de kap een schuiver had gemaakt. Het wiekenkruis belandde in de aanvoersloot van de molen. Er zijn geen personen gewond geraakt. De schade is aanzienlijk. De molen is in eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maar sinds de zestiger jaren bekostigt de gemeente Alkmaar het onderhoud (i.v.m. afkoop windrecht bij de bouw van de wijk De Hoef). 


 20140528OpeningWaarlandsmolenDe Waarlandsmolen is woensdag 28 mei 2014 na twee jaar van restauratie officieel geopend door de laatste voorzitter van het polderbestuur, de heer Jaspers. De molen heeft een interieur uit de jaren 20 met details naar de tijd dat de molen nog bewoond werd door de laatste molenaar Cor van der Heyden en zijn huishoudster Aagie. Veel is authetiek: de woonkamer met de bedsteden, de vergaderkamer van het polderbestuur en de zeer eenvoudige keuken. Veel van de vroegere inventaris is bewaard gebleven; huishoudelijke artikelen, vissersspullen, tuindersgereedschap, jagersattributen etc. Elke zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur zijn de molen en het naastgelegen Molenhuijs met wisselende exposities te bezichtigen. 58MolenAGeestmerambachtMolen A van de Polder Geestmerambacht (ook wel de Twuyvermolen genoemd) staat sinds 7 maart 2014 te koop voor € 445.000,- (later verminderd tot 325.000,-). Er zit 1630 m² grond bij. Huidige eigenaar is Jac. Kriek. De molen is inmiddels verkocht. De nieuwe eigenaar is Mw. S. Jong (7-8-2014).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Op 15 aug. 1016 is vrijwillig molenaar Klaas Zaal 66-jarige leeftijd overleden. Klaas was vanaf het allerprilste begin betrokken bij wat pas later het Gilde van Vrijwillige Molenaars ging heten. In 1970 mocht hij, dankzij het behalen van het diploma vrijwillig molenaar, met molen F van de Zijpe gaan draaien, en die molen is hij altijd trouw gebleven. 46 jaar lang.

 

Klaas heeft veel betekend voor de Noord-Hollandse molenwereld. Niet alleen voor de Zijpe waar hij bij restauraties en schilderbeurten waakte over de juiste uitvoering van het gevlucht en de kleuren, maar ook werkte hij mee aan het laatste Noord-Hollands Molenboek van 2007. Als redactielid had hij, met zijn grote kennis van vele Noord-Hollandse molens een grote inbreng. Zijn kennis over vooral Zijper en Zaanse molens was groot. Talloze molens in Noord-Holland staan naar aanleiding van zijn overlijden in de rouw. Wij zullen Klaas heel erg missen.