• screen16
 • Screen20
 • Screen21
 • Screen22
 • Screen23
 • Screen24
 • Screen25
 • Screen26
 • Screen27
 • Screen31
 • Screen32
 • Screen33

Windmolens voor de waterbeheersing (nieuwe update)

In 2018 bracht de Noord-Hollandse Molenfederatie een brochure uit, getiteld "Molens, Traditionele techniek met moderne mogelijkheden" over de inzet van poldermolens bij wateroverlast en andere calamiteiten. Het geschetse beeld van extreme wateroverlast waarbij molens behulpzaam kunnen zijn, werd in oktober 2019 bevestigd: Achttien poldermolens in het gebied tussen Bergen en Enkhuizen hebben in de regenperiode van 9 tot 13 oktober enorme hoeveelheden water weggepompt. Diverse molens werden door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd om bij te springen om het waterpeil in de polders omlaag te krijgen. Naast de gemalen en noodpompen van het hoogheemraadschap droegen de Noord-Hollandse poldermolens gevraagd en ongevraagd hun steentje bij om de wateroverlast te beperken. In het blad Molenpost zal er eind 2019 een artikel over verschijnen.