• screen1
  • screen2
  • screen4
  • screen5
  • screen6
  • screen7
  • screen8
  • screen9
  • screen10

Nijverheid op Windkracht

Nieuw molenboek

Van de hand van dr. H.J.M. (Herman) Kaptein, docent geschiedenis bij de Hogeschool van Amsterdam, is een nieuw molenboek verschenen, Nijverheid op windkracht. Energietransities in Nederland 1500-1900. Meer informatie vindt u  HIER.
Kaptein publiceerde meer over molens, o.a. over de eerste industriemolens in Alkmaar.